admin@phapluatdansu.edu.vn

Quy trình xử lý văn bản công chứng & Áp dụng cho trường hợp HỢP ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nhóm Giảng viên: Jean-Paul DECORPS – Chủ tịch danh dự Hội đồng Công chứng tối cao (Pháp), Chủ tịch Liên minh Công chứng La-tinh quốc tế  Olivier GOUSSARD – Công chứng viên, Hội đồng Công chứng tối cao (Pháp) Jack HOECKEL – Giám đốc kỹ thuật Hội đồng Công chứng tối cao (Pháp) I. Quá […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d