admin@phapluatdansu.edu.vn

ÁP DỤNG TƯ TƯỞNG CANH TÂN NHẬT BẢN TRONG CẢI CÁCH PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

THS.LS. PHẠM QUANG HUY – Trưởng Văn phòng Luật sư Hàn Sĩ Huy THS. PHẠM NGỌC LAM GIANG – Viện Nghiên cứu Châu Mỹ Tư tưởng canh tân của người Nhật có thể coi phát xuất từ Fukuzawa Yukichi với tác phẩm kinh điển “Khuyến học” và hồi ký “Phúc ông tự truyện”***. Công cuộc […]

Những vấn đề phát triển ở Việt Nam – GIẢI PHÁP

GS.TSKH. VÕ ĐẠI LƯỢC– Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Việt Nam Từ thập kỷ 90 đến nay, Việt Nam đã thực sự bước vào thời kỳ phát triển trên nhiều mặt với những thành tựu nổi bật về tăng trưởng cao, về xoá đói giảm nghèo, về […]

Một số vấn đề xã hội và dân sinh ở Việt Nam TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

TS. NGUYỄN TÀI ĐÔNG – Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Khẳng định một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 20 năm qua là nhờ thực hiện có hiệu quả chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: