admin@phapluatdansu.edu.vn

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN; PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Căn cứ Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; […]

NHỮNG DẤU HIỆU ĐÁNG LO NGẠI VỀ TRẬT TỰ TẠI CÁC PHIÊN TÒA DÂN SỰ

CHI MAI Hiện tượng thẩm phán, luật sư bị đương sự đánh, chửi bới ngay tại pháp đình đang xảy ra ngày một nhiều hơn tới mức đáng lo ngại. Theo thẩm phán xét xử án dân sự, khi các tranh chấp dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình… ngày càng căng thẳng hơn, […]

CẦN THỐNG NHẤT THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG

NGUYỄN THANH XUÂN Chứng thực các hợp đồng liên quan đến tài sản là nhà giữa các bên là cá nhân, tổ chức là công việc thường diễn ra trong các quan hệ dân sự. Nhu cầu về chứng thực các loại hợp đồng này rất phổ biến và cần thiết trong giao dịch của […]

TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH: CÓ NÊN XỬ LẠI BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO?

THANH TÙNG Một vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm trước khi thông qua dự luật tố tụng hành chính là việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm những bản án hành chính đã hết thời hạn kháng nghị. Cạnh đó, việc xem lại những bản án giám đốc thẩm của […]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTB&XH-VKSNDTC NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Để áp dụng đúng và thống […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: