admin@phapluatdansu.edu.vn

CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN VAY: Những vấn đề cần cân nhắc

TS. TRẦN THỊ VÂN ANH Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn tại Mỹ, nhưng nợ xấu vẫn là một trong những vấn đề mà nhiều quốc gia phải đối mặt trong giai đoạn vừa qua. Mặc dù việc chứng khoán hóa các khoản vay, […]

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

TS. TRẦN THỊ VÂN ANH – TBT TẠP CHÍ KHOA HỌC VỀ PHỤ NỮ Hội nhập kinh tế là một từ được nhắc nhiều trong thời gian gần đây. Vậy hội nhập sẽ mang đến cơ hội hay thách thức đối với phụ nữ? và so với nam giới họ sẽ được hay mất nhiều […]

TOÀN CẦU HÓA, VẤN ĐỀ GIỚI VÀ VIỆC LÀM TRONG NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

UNDP VIỆT NAM (NAILA  KABEER – TRẦN THỊ VÂN ANH BIÊN SOẠN) Nghiên cứu này đề cập đến ý nghĩa của toàn cầu hoá đối với vấn đề giới và đói nghèo trong bối cảnh của Việt Nam. Ngày càng có nhiều lý thuyết về mối quan hệ này do chúng thường diễn ra trong […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: