admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Ở NHẬT BẢN

TRẦN THỊ THU HIỀN – Phó Chánh tòa Tòa Lao động TAND tối cao THS. VŨ VÂN ANH – Thẩm tra viên Tòa Lao động TAND tối cao 1.  Lịch sử phát triển Sau chiến tranh thế giới thứ II, không có thủ tục nào đặc biệt áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp […]

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM TRONG XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 TRẦN THỊ THU HIỀN – Phó Chánh Tòa Lao động, TANDTC Trong quá trình giải quyết các vụ án về Hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao nhận thấy còn một số sai sót khiến cho việc giải quyết vụ án không đúng pháp luật. […]

DỰ THẢO QUẢN LÝ XE ÔM: “TRÓI CẲNG CHIM TRỜI”?!

VIETNAMNET – Thông tư (dự thảo) của Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động kinh doanh xe 2 bánh phải có giấy phép kinh doanh đang gây xôn xao dư luận không chỉ khó khả thi, mà còn đi ngược lại chủ trương của Chính phủ, của chính Bộ GTVT!  "Trói cẳng chim trời"! Ông Nguyễn […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: