admin@phapluatdansu.edu.vn

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ đối với chương trình máy tính tại Việt Nam

TS. NGUYỄN ĐÌNH HUY – Trưởng Ban Thanh tra Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh THS. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI – Trường Đại học Sài Gòn 1. Nhận diện hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính 1.1. Khái niệm hành vi xâm phạm quyền tác giả […]

THỰC TRẠNG QUYỀN BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật

ThS. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI – Khoa Luật, Trường Đại học Sài Gòn 1. Khái niệm quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm Quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm thuộc nhóm quyền nhân thân được hình thành đầu tiên tại Pháp (Calvin D, 1999, tr. 422) và sau đó được ghi nhận […]

Các biện pháp thực thi quyền tác giả ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

THS. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI – Giảng viên Khoa Luật Đại học Sài Gòn TS. NGUYỄN ĐÌNH HUY – Trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tóm tắt: Biện pháp thực thi quyền tác giả đối với chương trình máy tính là sự công nhận và […]

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ về sáng chế liên quan đến Chương trình máy tính

THS. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI – Giảng viên Khoa Luật, Đại học Sài Gòn 1. Đặt vấn đề Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dành cho chương trình máy tính (CTMT) đã và đang là vấn đề nhận được nhiều tranh luận trong giới chuyên gia pháp lý. Không những vậy, đây còn là vấn […]

SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH Ở VIỆT NAM

 THS. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI – Khoa Luật, Đại học Sài Gòn 1. Ý tưởng và biểu hiện tồn tại trong chương trình máy tính trong kỹ thuật lập trình Thách thức của việc tạo ra một sản phẩm công nghệ thông tin hữu ích và có chỗ đứng trên thị trường là phải đáp ứng […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: