admin@phapluatdansu.edu.vn

QUẢN LÝ XÃ HỘI, QUẢN TRỊ XÃ HỘI TỪ GÓC ĐỘ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG

GS.TS. LÊ NGỌC HÙNG – Học viện Chính trị Quốc gia HCM Nhiều người đã quá quen thuộc với quản trị, quản lý trong lĩnh vực kinh tế và hành chính đến mức phủ nhận lĩnh vực nghiên cứu – đào tạo đang có yêu cầu thực tiễn phát triển mạnh là quản trị xã hội, […]

TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PGS.TS. TÔ NGỌC HƯNG – Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập BIDV Bài viết khái quát các giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016, tập trung vào các nhóm […]

TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM SỨC KHỎE:

HOÀNG LAM Tháng 8-2008, khi đi bộ đến chỗ làm việc, anh Nguyễn Đình Lộc (huyện Bến Cát, Bình Dương) bị một xe cuốc đất đụng. Anh bị gãy kín nửa dưới hai xương cẳng chân phải, gãy khung xương chậu và viêm phúc mạc do vỡ đại tràng. Anh Lộc phải nhiều lần đến […]

VẤN ĐỀ TÊN GỌI VÀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRÊN VÙNG BIỂN ĐÔNG

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Mở bán công TPHCM năm 2005 do Đinh Kim Phúc làm chủ nhiệm đề tài, cùng với các thành viên: Huỳnh Tấn Dũng, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn thị Mộng Thúy, Hứa văn Đức và Th.S Mạnh Ngọc Hùng. I. Ý nghĩa đề tài: […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: