admin@phapluatdansu.edu.vn

Nghề luật sư và dịch vụ pháp lý của luật sư Ở CỘNG HÒA PHÁP

 LS. RIBADEAU-DUMAS – Thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Paris LS. ALAIN BARBIER – Luật sư, Thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Paris 1. Quy chế của nghề luật sư và phương thức gia nhập nghề luật sư Hiện nay, có 3 văn bản luật và văn bản dưới luật cơ bản […]

DIỄN ÁN VỤ ÁN LAO ĐỘNG VỀ SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 CÁC THUYẾT TRÌNH VIÊN: – THẨM PHÁN JEAN-PIERRE FEYDEAU, Chánh Toà lao động, Toà phúc thẩm Paris. – LUẬT SƯ RIBADEAU-DUMAS, Đoàn luật sư Paris, thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư. – LUẬT SƯ JEAN-NOEL BEAULIEU, Đoàn luật sư Nanterre, chuyên về luật lao động. A. DIỄN ÁN SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d