admin@phapluatdansu.edu.vn

PHÁP ĐIỂN HÓA & NGHỊ VIỆN

 PIERRE ALBERTINI – Giảng viên Đại học Rouen, Nghị sĩ tỉnh Seine-Maritime, Cộng hòa Pháp Pháp điển hóa, “tham vọng từ lâu của loài người”, liệu có phải là một cố gắng thường trực của người Pháp, có khuynh hướng phân loại, sắp xếp, hệ thống hóa các quy tắc điều chỉnh xã hội? Chúng […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d