admin@phapluatdansu.edu.vn

VÀI NÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Trọng tài Thương mại tại Việt Nam

TS.LS. PHẠM LIÊM CHÍNH – Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự Các bên trong tranh chấp thương mại (quốc tế) thường nhờ đến trọng tài, công lý tư để giải quyết tranh chấp giữa họ vì tính ưu việt của trọng tài so với công lý công – tòa án nhà nước, bởi […]

THẢO LUẬN: Thực thi hợp đồng – Cơ chế giải quyết tranh chấp và cưỡng chế thực thi hợp đồng kém hiệu quả đang hạn chếviệc ký kết hợp đồng kinh doanh giữa các doanh nghiệp

Hiện nay việc thi hành hợp đồng ở Việt Nam vẫn còn vướng mắc vì một số các lí do sau: Thứ nhất, vẫn tồn tại 3 luật hợp đồng khác nhau: i) Bộ luật Dân sự điều chỉnh hợp đồng dân sự; ii) Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế điều chỉnh hợp đồng kinh […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: