admin@phapluatdansu.edu.vn

HIỆU LỰC PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cấp cho hộ gia đình xác lập trước ngày 01/01/2017

THS. NGUYỄN THỊ THU HỒNG – Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao Về định đoạt quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cấp cho hộ gia đình xác lập trước 01/01/2017, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 quy định tài sản chung […]

THỰC THI PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ – VẪN CHƯA THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC

VI HOA Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, hiện nay cả nước có trên 21 triệu lao động, trong đó lao động nữ chiếm 47,7%, giữ vị trí quan trọng trong việc phát triển KT- XH của đất nước. Lực lượng lao động nữ tham gia ngày càng nhiều hơn […]

RỐI RẮM CHẾ TÀI DÂN SỰ, THƯƠNG MẠI

NGUYÊN TẤN Không phải không có lý khi mới đây Đại học Luật TPHCM tổ chức hẳn một cuộc hội thảo với chuyên đề “Không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam”. Các chuyên gia cho rằng quy định của pháp luật về các biện pháp chế tài trong cả […]

CÁC BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VỀ SỞ HỮU VÀ QUYỀN SỞ HỮU

1. Bàn về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ Lê Mai Thanh / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 3 . 33-35, 66 2. Hoạt động sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: