admin@phapluatdansu.edu.vn

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG DÂN SỰ RÚT GỌN TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ – Đại học Luật Hà Nội 1. Phạm vi áp dụng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn Thủ tục rút gọn (TTRG) là thủ tục TTDS được tòa án áp dụng để giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại […]

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ phiên toà dân sự sơ thẩm

THS. NGUYỄN THỊ THU HÀ – Khoa luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội Xét xử tại phiên toà sơ thẩm là giai đoạn tố tụng quan trọng nhất, quyết định nhất bởi tại phiên toà sơ thẩm, toà án giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án, các đương sự […]

XÉT HỎI VÀ TRANH LUẬN taij phiên toà dân sự sơ thẩm

THS. NGUYỄN THỊ THU HÀ – Khoa Luật dân sự, Đại học Luật Hà Nội Xét xử tại phiên tòa sơ thẩm là giai đoạn tố tụng quan trọng nhất, quyết định nhất bởi tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án, các đương sự công […]

Tranh tụng trong tố tụng dân sự – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN

THS. NGUYỄN THỊ THU HÀ – Khoa luật dân sự, Đại học Luật Hà Nội Vừa qua, Nghị quyết 08 – NQ/ TƯ ngày 2/1/2002 của Bộ chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới đã nhấn mạnh định hướng mới trong hoạt động của các […]

CHẾ ĐỊNH PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

THS. NGUYỄN THỊ THU HÀ – Khoa Luật dân sự – Đại học Luật Hà Nội Trong Bộ luật tố tụng dân sự, chế định phúc thẩm dân sự được quy định tại Phần thứ ba gồm 3 chương (từ Chương XV đến Chương XVII), 39 điều luật (từ Điều 242 đến Điều 281). Có thể […]

HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ và trả lại đơn yêu cầu thi hành án

THS. NGUYỄN THỊ THU HÀ – Khoa Luật dân sự – Đại học Luật Hà Nội Trong quá trình thi hành án dân sự có thể gặp những trở ngại khách quan dẫn đến việc thi hành án chưa thể thực hiện được, tạm thời bị gián đoạn, không thể thi hành án tiếp được […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d