admin@phapluatdansu.edu.vn

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA NHÀ: XUNG QUANH VỤ BÁN “LÚA NON” Ở QUẬN CẦU GIẤY (HÀ NỘI), “BÙNG NHÙNG” CHƯA LỐI THUÁT . . .

THIÊN LONG – ĐÔNG HƯNG Thuận mua vừa bán, nhiều người dân quận Cầu Giấy đã nhận tiền đặt cọc, làm hợp đồng chuyển nhượng quyền mua nhà tái định cư và chấp thuận công chứng ký tên, điểm chỉ vào Hợp đồng ủy quyền bất động sản cho người khác có nhu cầu mua […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: