admin@phapluatdansu.edu.vn

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ đối với chương trình máy tính tại Việt Nam

TS. NGUYỄN ĐÌNH HUY – Trưởng Ban Thanh tra Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh THS. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI – Trường Đại học Sài Gòn 1. Nhận diện hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính 1.1. Khái niệm hành vi xâm phạm quyền tác giả […]

Các biện pháp thực thi quyền tác giả ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

THS. TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI – Giảng viên Khoa Luật Đại học Sài Gòn TS. NGUYỄN ĐÌNH HUY – Trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tóm tắt: Biện pháp thực thi quyền tác giả đối với chương trình máy tính là sự công nhận và […]

BẢO HỘ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH NHƯ ĐỐI TƯỢNG ĐỘC LẬP CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TS. TRẦN VĂN HẢI – Chủ nhiệm Khoa Khoa học quản lý, Chủ nhiệm Bộ môn Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội 1. Dẫn nhập Khoản 1 điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) quy định: “Chương trình máy tính (CTMT) là tập hợp các chỉ […]

QUYỀN THỪA KẾ trong Luật La Mã cổ đại

TS. NGUYỄN ĐÌNH HUY –  Khoa Luật Dân sự, trường ĐH Luật TP.HCM Khái niệm luật La Mã rất rộng, được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ luật La Mã là truyền thống luật La Mã trong lịch sử pháp luật châu Âu, dựa trên Bộ Luật Justinian; luật La Mã còn […]

BẢO HỘ PHẦN MỀM MÁY TÍNH Ở VIỆT NAM

TS.  NGUYỄN ĐÌNH HUY – Khoa Luật Dân sự – ĐH Luật TP.HCM (Bài được viết trước thời điểm Luật SHTT năm 2005 được ban hành) Quyền tác giả là một bộ phận của quyền sở hửu trí tuệ, một loại quyền sở hửu đối với tài sản vô hình – thành quả của hoạt […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d