admin@phapluatdansu.edu.vn

Chế định trọng tài trong PHÁP LUẬT LA MÃ

 PGS.TS. LÊ VŨ NAM & TS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Trọng tài thời La Mã với nhiều nguyên tắc giải quyết tranh chấp mang tính tiền đề, là chuẩn mực cho các nền pháp chế của nhiều quốc gia học […]

KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM: NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÂN HÀNG VÀ CHỨNG KHOÁN

TS. LÊ VŨ NAM – Chủ nhiệm Ngành Luật Tài chính-Ngân hàng-Chứng khoán Khoa Kinh tế, ĐHQG TP. HCM Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ đâu? Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn biến hết sức phức tạp với sức công phá nặng nề, là nổi ám ảnh đối với nền kinh tế […]

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH

TS. LÊ VŨ NAM – Chủ nhiệm Ngành Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán Khoa Kinh tế, ĐHQG TP.HCM Trong cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng Việt Nam, Công ty tài chính (CTTC) chiếm một vị trí khá quan trọng. Từ khi Chính phủ chủ trương áp dụng […]

PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH

TS. LÊ VŨ NAM – Chủ nhiệm Ngành Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán, Khoa Kinh tế ĐHQG TP. HCM. LÊ HÀ DIỄM CHÂU – Học viên Cao học Đại học Luật TP. HCM. Dẫn nhập Trong nền kinh tế thị trường, quyền tự chủ trong kinh doanh của các doanh nghiệp […]

GÓC NHÌN KHÁC VỀ DỊCH VỤ “GIAO DỊCH THỎA THUẬN NGOÀI GIỜ”

TS. LÊ VŨ NAM – Chủ nhiệm ngành Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia TP. HCM ĐTCK – Thông tin liên quan đến giao dịch thỏa thuận đã được "chốt" trước giờ giao dịch chính thức được nhà đầu tư săn lùng là rất cao. Gần […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d