admin@phapluatdansu.edu.vn

SỨC MẠNH MỀM CỦA VIỆT NAM VÀ ASEAN ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC

LÊ VĨNH TRƯƠNG I. Tổng quan về sức mạnh mềm Sức mạnh mềm có ba trụ cột văn hóa, giá trị, định hướng (thể chế và phương hướng) ứng với lịch sử, các giá trị hiện tại và sự dấn bước đến tương lai của một dân tộc trong hình thành và phát triển, trong […]

CHỦ QUYỀN VIỆT NAM VÀ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

LÊ VĨNH TRƯƠNG – Quỹ Nghiên cứu biển Đông Là nước nhỏ và nghèo, Việt Nam cần tạo tiếng nói ở những diễn đàn phù hợp, dựa vào những điều luật quốc tế chính danh hiện có để giữ chủ quyền. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Luật quốc tế Kể từ hiệp ước Westphalia […]

TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG và vai trò của Liên hợp quốc

DƯƠNG DANH HUY – PHẠM THU XUÂN – NGUYỄN THÁI LINH – LÊ VĨNH TRƯƠNG & LÊ MINH PHIẾU (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) Với Việt Nam, quốc tế hoá tranh chấp – mà một trong những cách quan trọng là đưa ra Liên hợp quốc (LHQ) – là cần thiết để đương đầu với […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: