admin@phapluatdansu.edu.vn

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về hình thức của thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

THS. NGUYỄN BÍCH NHƯ (TAND Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) & LÊ QUANG HIẾN (Công ty Luật TNHH MTV Minh Khai) 1. Khái quát về hình thức của giao dịch dân sự Hiện nay thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thực chất là một giao dịch dân sự của nhiều chủ […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d