admin@phapluatdansu.edu.vn

NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN trong vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất

 DƯƠNG TẤN THANH – TAND Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh Một trong những lý do bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất thường hay bị Tòa án cấp có thẩm quyền hủy là do Tòa án không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng trong vụ […]

VẤN ĐỀ ÁP DỤNG THỜI HIỆU khi hợp đồng vô hiệu do đối tượng không thể thực hiện được – Nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam và Pháp

NCS. TRẦN QUANG CƯỜNG – Giảng viên Đại học Paris 10, Cộng hòa Pháp Nghiên cứu so sánh chỉ ra rằng pháp luật dân sự Việt Nam và Pháp, cụ thể là BLDS có khá nhiều điểm tương đồng và Việt Nam có thể xem xét đi theo hướng này. Bài viết phân tích và […]

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

DƯƠNG TẤN THANH – TAND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Theo quy định của BLDS năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm […]

KHÁCH HÀNG “TỐ” NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG “ĐÒI” KIỆN LẠI KHÁCH

ĐẶNG VỸ Hai khiếu nại gửi đến VietNamNet đều bày tỏ tâm trạng bức xúc, phẫn nộ về dịch vụ của hai ngân hàng thuộc vào hàng lớn nhất là Sacombank và ACB.  Sacombank đã nhận lỗi, xin lỗi khách hàng; còn ACB khẳng định mình làm đúng và cho biết có thể kiện lại […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: