admin@phapluatdansu.edu.vn

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CÓ BAO NHIÊU BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA?

 DƯƠNG DANH HUY – Qũy nghiên cứu Biển Đông Trong tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, tồn tại tranh chấp đảo và tranh chấp biển. Vì Hoàng Sa, Trường Sa bị tranh chấp, câu hỏi “Hoàng Sa, Trường Sa có bao nhiêu biển?” có vai trò quan trọng cho tranh chấp biển. Mục […]

BÌNH LUẬN BÀI “TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG NAM Á – ĐI TÌM GIẢI PHÁP HÒA BÌNH VÀ CÔNG LÝ DỰA TRÊN CHỨNG CỨ LỊCH SỬ VÀ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ” CỦA TIẾN SỸ VŨ QUANG VIỆT

DƯƠNG DANH HUY & HOÀNG ANH TUẤN KIỆT Vấn đề Biển Đông đang ngày càng trở thành mối quan tâm an ninh chiến lược tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Biển Đông có vị trí trọng yếu trong giao thương hàng hải và có tầm chiến lược quân sự không những của […]

TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG VÀ VAI TRÒ CỦA LIÊN HỢP QUỐC

DƯƠNG DANH HUY – PHẠM THU XUÂN – NGUYỄN THÁI LINH – LÊ VĨNH TRƯƠNG – LÊ MINH PHIẾU (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) Với Việt Nam, quốc tế hoá tranh chấp – mà một trong những cách quan trọng là đưa ra LHQ – là cần thiết để đương đầu với chiến lược và […]

ĐĂNG KÝ THỀM LỤC ĐỊA MỞ RỘNG TRƯỚC 13/5/2009

DƯƠNG DANH HUY – Qũi nghiên cứu biển ĐÔng Việt Nam phê chuẩn UNCLOS ngày 25/07/1994 cho nên trên nguyên tắc Việt Nam phải đăng ký yêu sách về thềm lục địa mở rộng với Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa trước ngày 13/05/2009. Nếu lỡ thời hạn này, Việt Nam sẽ không có […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: