admin@phapluatdansu.edu.vn

Đại học tư thục không vì lợi nhuận tại Việt Nam: VẪN CÒN HÌNH THỨC

 CHÂU DƯƠNG QUANG – Nghiên cứu sinh, Đại học SUNY Albany, Hoa Kỳ Gần đây, giáo dục Việt Nam liên tục ghi nhận những trường được cấp phép và hoạt động phi lợi nhuận, mô hình đã chứng minh hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại một số nước […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: