admin@phapluatdansu.edu.vn

CÁC HÌNH THỨC PHÁP LÝ CỦA LOẠI HÌNH CÔNG TY ĐỐI NHÂN

TS. NGUYỄN VINH HƯNG – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Trong lịch sử phát triển của công ty, công ty đối nhân là loại hình công ty xuất hiện sớm nhất. Loại hình công ty đối nhân thường tồn tại dưới một số hình thức như: công ty hợp danh, công […]

KHÁI NIỆM PHÁ SẢN, THỦ TỤC PHÁP SẢN VÀ NHỮNG LIÊN HỆ ĐẾN LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2014

TS. DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN – Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM 1. Khái niệm phá sản Cũng giống như một thực thể sống “có sinh, có tử”, doanh nghiệp cũng có chu kỳ sống của nó. Theo các nhà kinh tế, chu kỳ sống của doanh nghiệp trải qua bốn giai đoạn tiêu […]

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

THS. VIÊN THẾ GIANG – Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cạnh tranh có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, là cơ sở khẳng định vị trí của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc […]

KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC HÀNH CHÍNH Ở CÔNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

TS. BÙI NGUYÊN KHÁNH Bắt nguồn từ Chương trình "Nhà nước hiện đại – Nền hành chính hiện đại" của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức năm 1999, pháp luật về hợp tác hành chính luôn là tâm điểm của tiến trình hiện đại hóa nhà nước và nền hành chính theo mẫu hình […]

HÀNH VI ẤN ĐỊNH GIÁ BÁN LẠI TỐI THIỂU GÂY THIỆT HẠI CHO KHÁCH HÀNG

NGUYỄN NGỌC SƠN Nhằm đảm bảo sự lành mạnh các quan hệ kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh năm 2004 (LCT) quy định ngăn cấm đối với một số hành vi liên quan đến giá cả, trong đó có quy định về hành vi ấn định giá bán lại (khoản […]

Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN PHÁP LỆNH BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

TS. BÙI NGUYÊN KHÁNH – Viện Nhà nước và Pháp Luật I. Về sự cần thiết ban hành Nghị định Việc thừa nhận nền kinh tế thị trường, hội nhập với thế giới bên ngoài đang làm thay đổi căn bản những vấn đề về nhận thức và phương pháp điều tiết của Nhà nước trong […]

KHÔNG THI HÀNH ÁN: CÔNG TY TIẾN HẢI "CÃI TÒA"

HUY BÌNH – KHẢI ĐẠO Bản án phúc thẩm số 06/2007/KDTM-PT (18/12/2007) của TAND tỉnh Cà Mau và Quyết định Thi hành án số 731/QĐ-THA (31/12/2007) của THA dân sự TP Cà Mau là cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc Cty Tiến Hải phải trả lại đất đã thuê của Cty CP Thủy […]

PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

PGS.TS. NGUYÊN NHƯ PHÁT & TS. BÙI NGUYÊN KHÁNH – Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lầm KHXH Việt Nam 1. Bồi thường Nhà nước – Sự bảo hộ pháp lý thứ phát “Pháp luật về bồi thường Nhà nước“ là bộ phận pháp luật trong hệ thống pháp luật của CHLB Đức […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: