admin@phapluatdansu.edu.vn

KINH NGHIỆM về tạo lập và áp dụng án lệ ở Hà Lan

TS. ĐỖ THANH TRUNG – Giảng viên, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 1. Sơ lược về lịch sử phát triển hệ thống pháp luật Hà Lan Trước cuộc cách mạng 1780, Hà Lan là quốc gia tổ chức theo hình thức liên bang nhưng sau cuộc cách mạng này khoảng 2 năm […]

HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG ÁN LỆ CỦA TÒA ÁN: MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

THS.NCS. ĐỖ THANH TRUNG – Giảng viên Đại học Luật TP.HCM Đặt vấn đề Đến nay, pháp luật Việt Nam quy định về cơ sở pháp lý cho hoạt động áp dụng án lệ của Tòa án một cách rõ ràng không chỉ trong Nghị quyết 03/2015/ NQ – HĐTP mà còn quy định trong […]

LUẬT SƯ LÀM RẦU THÂN CHỦ

NHÓM PV BÁO PLTPHCM Mỗi khi đụng việc liên quan đến pháp luật, người dân thường cậy nhờ luật sư giúp đỡ, bảo vệ pháp lý. Bên cạnh rất nhiều luật sư tận tâm, có trách nhiệm với khách hàng cũng có không ít luật sư bắt chẹt, tìm mọi cách rút tiền thân chủ… […]

NÊN ÁP DỤNG ÁN LỆ KHI XÉT XỬ?!

VI TRẦN – GIA HI Cần có án lệ để thẩm phán tham khảo nhằm đưa ra phán quyết chuẩn nhất. Án lệ là gì? Án lệ là đường lối áp dụng pháp luật của tòa án về một vấn đề pháp lý, đã trở thành tiền lệ mà các thẩm phán có thể theo […]

CÔNG NHẬN ÁN LỆ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM LÀ ÁN MẪU?

VI TRẦN – GIA HI Tập hợp các bản án giám đốc thẩm chuẩn thành án lệ để khắc phục những kẽ hở mà luật thành văn chưa quy định. Số trước, chúng tôi đã phản ánh việc các tòa thường vận dụng hướng dẫn của TAND tối cao để xử án. Để chuyện vận […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: