admin@phapluatdansu.edu.vn

CƠ CHẾ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN KHI TRIỂN KHAI MOBILE MONEY – Kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam

THS. LƯU MINH SANG & ĐẶNG THỊ THẢO HUYỀN & ĐỖ THỊ LINH Theo Hiệp hội di động toàn cầu (Global System Mobile Associations – GSMA), Mobile Money được định nghĩa là một dịch vụ, trong đó, các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua điện thoại di động (GSMA, 2010). 1. Khái […]

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ Ở VN

TS. DIỆP GIA LUẬT Trái phiếu đô thị là loại trái phiếu đầu tư có kỳ hạn từ một năm trở lên, do chính quyền địa phương ủy quyền cho kho bạc hoặc các pháp nhân do chính quyền địa phương lập ra, phát hành với mục đích huy động vốn để đầu tư xây […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: