admin@phapluatdansu.edu.vn

Cấu trúc pháp lý CỦA TÀI TRỢ KHO HÀNG TẠI VIỆT NAM

images (1) NICHOLAS BUDD – Warehouse Finance Consultant, IFC

1. Thực trạng tài trợ kho hàng và tài trợ hàng hóa luân chuyển ở Việt Nam

• Nhu cầu tài trợ hàng hóa luân chuyển và tài trợ khoản phải thu đang tăng trưởng nhanh ở Việt Nam, đặc biệt trong ngành dịch vụ nông nghiệp.

• Việt Nam đã có luật mới điều chỉnh giao dịch bảo đảm bằng động sản và hệ thống đăng ký, nhưng thiếu quy định pháp luật điều chỉnh chứng chỉ kho và các chứng từ về quyền sở hữu khác.

• Những lo ngại về độ tin cậy của các công ty quản lý kho hàng và tài sản bảo đảm và lo ngại về những xung đột quyền lợi giữa các chủ thể đối với hàng hóa (bảo lưu quyền sở hữu).

• Thiếu cơ chế cấp phép hoặc cơ chế giám sát khác đối với các công ty vận hành kho hàng và quản lý tài sản bảo đảm.

TRA CỨU TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY: English | Vietnamese


SOURCE: Diễn đàn FIDN lần thứ 10, “Hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho Phát triển Tài trợ Kho hàng tại Việt Nam”, Đơn vị tổ chức: Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) / Diễn đàn Tài chính Châu Á – Thái Bình Dương (APFF) Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Nhóm Ngân hàng Thế giới. Hợp tác với: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư Pháp. Trực tuyến, ngày 07/12/2021.

Trích dẫn từ: https://www.ifc.org

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d