admin@phapluatdansu.edu.vn

Một số quy định pháp luật về công chứng của CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

LUẬT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 1969 CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VỀ CÔNG CHỨNG

Chương 1. Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Luật này áp dụng đối với các việc công chứng do công chứng viên thực hiện.

2. Luật này cũng áp dụng đối với các việc công chứng do những người không phải là công chứng viên hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác thực hiện, trừ quy định tại Điều 5 mục 2.

Điều 2. Vượt quá giới hạn nơi được bổ nhiệm

Việc công chứng không bị coi là vô hiệu, nếu công chứng viên tiến hành việc công chứng ở ngoài địa phận tỉnh hoặc bang nơi được bổ nhiệm.

Điều 3. Cấm hoạt động với tư cách là công chứng viên

1. Công chứng viên không được thực hiện công chứng, nếu việc đó là:

– Của chính bản thân mình, kể cả trong trường hợp công chứng viên là người có quyền hoặc nghĩa vụ liên đới;

– Của vợ, chồng hoặc đã là vợ chồng hoặc của người đính hôn với công chứng viên;

– Của người cùng nằm trong dòng họ trực hệ với công chứng viên hoặc có quan hệ thông gia với những người này hoặc là công việc của những người trong quan hệ cô, dì, chú, bác trong phạm vi ba đời hoặc của những người có quan hệ thông gia với những người này trong phạm vi hai đời;

– Của những người mà công chứng viên là người đại diện theo luật định hoặc là thành viên của cơ quan có thẩm quyền đại diện;

– Công việc do công chứng viên thực hiện theo uỷ quyền trên cơ sở quan hệ công vụ hoặc tương tự như quan hệ công vụ.

Nếu việc công chứng liên quan đến nhiều người mà công chứng viên đã từng là người đại diện theo luật định hoặc là người được uỷ quyền thực hiện, kể cả trong trường hợp công chứng viên được một trong số những người có liên quan uỷ quyền thực hiện một công việc khác, thì trước khi tiến hành việc công chứng, công chứng viên phải hỏi ý kiến những người tham gia xem họ có đồng ý công chứng viên thực hiện việc công chứng không. Việc làm nêu trên phải được thể hiện trong văn bản công chứng.

2. Quy định tại khoản 2 được áp dụng tương tự nếu:

– Việc cần công chứng là công việc của người là công chứng viên không là thành viên của cơ quan có thẩm quyền đại diện;


TRA CỨU TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


SOURCE: Tài liệu tại Hội thảo “dự thảo Luật Công chứng”, Nhà Pháp luật Việt – Pháp. Hà Nội, Ngày 23-24/3/2006

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d