admin@phapluatdansu.edu.vn

BÁO CÁO TỔNG KẾT thi hành Luật Giao dịch điện tử (Báo cáo số 3364/BTTTT-CATTT ngày 31 tháng 8 năm 2020)

online-money-transfer-gettyLuật Giao dịch điện tử chưa quy định rõ ràng về thông điệp dữ liệu an toàn và chữ ký điện tử an toàn, dẫn đến sự thiếu tin tưởng của các bên khi tham gia giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, Luật còn thiếu quy định về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ tin cậy, nhà cung cấp dịch vụ tin cậy dẫn tới hạn chế trong xác định trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan trong giao dịch điện tử. Cụ thể:

– Luật giao dịch điện tử thiếu quy định về thông điệp dữ liệu an toàn;

– Luật Giao dịch điện tử quy định về địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu không phù hợp với tính chất của giao dịch điện tử;

– Luật Giao dịch điện tử chưa quy định về gán dấu thời gian đối với thông điệp dữ liệu;

– Luật Giao dịch điện tử chưa quy định về chuyển đổi tài liệu điện tử sang tài liệu giấy và ngược lại.


TRA CỨU TÀI LIỆU:

1. Văn bản số 3364/BTTTT-CATTT

2. Báo cáo tổng kết đầy đủ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: