admin@phapluatdansu.edu.vn

Công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: NHÌN TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

NCS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

NGUYỄN THÙY LINH – Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện HLKHXH Việt Nam

Có thể thấy rằng, với những sửa đổi, bổ sung hợp lý các điều khoản năm trong Chương XXXVII BLTTDS 205, việc công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam đã được quy định hợp lý và phù hợp với hầu hết các quy định của Công ước New York 1958. Tuy nhiên nếu các Hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ có quy định khác thì Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam phải ưu tiên áp dụng các điều khoản của các Hiệp định tương trợ tư pháp đó.

Vì vậy, việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các phán quyết của Trọng tài ban hành tại các nước có Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam sẽ đem lại nhiều vấn đề phức tạp hơn so với các nước không có Hiệp định tương trợ tư pháp (vì trường hợp này sẽ áp dụng trực tiếp Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).


TRA CỨU BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


SOURCE: Tạp chí Tòa án nhân dân số 1 (Kỳ I tháng 1/2019), Tr 23 – 29

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d