admin@phapluatdansu.edu.vn

LUẬT SỐ 2000-230 NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2000 CỦA CỘNG HÒA PHÁP về sửa đổi pháp luật về chứng cứ phù hợp với các công nghệ tin học và liên quan đến chữ ký điện tử

Hạ Nghị viện và Thượng nghị viện đã thông qua,

Tổng thống công bố đạo luật có nội dung như sau,

Điều 1

I. Điều 1316 Bộ luật Dân sự trở thành Điều 1315.1.

II. Các §1, 2, 3, 4 và 5 Mục 1 Chương VI Thiên III Quyển thứ III Bộ luật Dân sự tương ứng trở thành các §2, 3, 4, 5 và 6.

III. Bổ sung vào trước §2 Mục 1 Chương VI Thiên III Quyển thứ III Bộ luật Dân sự, §1 có tên cơ quan lưu trữ “Những quy định chung”, bao gồm các điều từ 1316 đến 1316.2 được sửa đổi như sau cơ quan lưu trữ

“Điều 1316. – Chứng cứ bằng văn bản là chuỗi các chữ cái, kí tự, con số hoặc những ký hiệu hoặc biểu tượng khác có thể hiểu được, không phân biệt phương tiện thể hiện và phương thức truyền đạt.

“Điều 1316.1. – Văn bản thể hiện dưới hình thức điện tử được chấp nhận làm chứng cứ như văn bản thể hiện trên giấy với điều kiện người soạn thảo văn bản điện tử có thể được xác định một cách hợp lệ và văn bản đó được lập, lưu giữ trong những điều kiện cho phét đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản.

“Điều 1316.2. – Trong trường hợp pháp luật không quy định những nguyên tắc khác và các bên không có thỏa thuận hợp lệ khác, thẩm phán giải quyết tranh chấp về chứng cứ bằng văn bản theo hướng xác định chứng cứ có thể đúng nhất, không phân biệt phương tiện thể hiện.”

TRA CỨU VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


SOURCE: Tài liệu Lớp Bồi dưỡng chuyên đề Công chứng, Nhà Pháp luật Việt – Pháp

Hà Nội, năm 2012

(Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt – Pháp)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d