admin@phapluatdansu.edu.vn

PHÁP LỆNH CỦA CỘNG HÒA PHÁP về trưng dụng tài sản và dịch vụ

Thiên I. Phương thức tiến hành trưng dụng phục vụ các nhu cầu quốc gia

Điều 1

Việc cung cấp tài sản và dịch vụ cần thiết cho việc đảm bảo nhu cầu quốc gia theo qui định của pháp luật có thể được tiến hành theo phương thức thoả thuận hoặc phương thức trưng dụng trong những điều kiện được quy định tại Thiên II Luật ngày 11 tháng 7 năm 1938 đã được sửa đổi bổ sung bằng các quy định sau đây.

Điều 2

Trên cơ sở không trái với quy định của các công ước quốc tế, mọi dịch vụ[1] của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân, mọi tài sản trong phạm vi toàn bộ lãnh thổ quốc gia đều có thể được trưng dụng để phục vụ nhu cầu của Quốc gia. Việc trưng dụng tàu biển và máy bay của Pháp có thể tiến hành ngay cả khi các phương tiện này đang ở ngoài biển, trong vùng nước hoặc trên lãnh thổ của nước ngoài. Trong trường hợp tàu biển hoặc máy bay là của một doanh nghiệp, thì quyết định trưng dụng có thể được thông báo tại trụ sở của doanh nghiệp tàu biển hoặc hàng không đó.

Thông qua phương thức trưng dụng, Nhà nước có thể chiếm hữu tạm thời tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức và mọi ngành nghề và có thể sử dụng doanh nghiệp đó làm bất cứ việc gì, miễn là nhằm phục vụ nhu cầu của Quốc gia.

Trong khuôn khổ của Pháp lệnh này, nhà ở chỉ có thể bị tiến hành trưng dụng đối với những phần không sử dụng và không nhất thiết cần cho cuộc sống của những người chiếm dụng thường xuyên. Trong trường hợp cần thiết, việc trưng dụng có thể thực hiện dưới hình thức cư trú hoặc tạm thời cư trú tại nhà dân. Nhà nước chỉ có thể trưng dụng toàn bộ một khu nhà ở đang có người sử dụng để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của quốc gia trong những trường hợp và điều kiện do Chính phủ quy định.

Việc trưng dụng đối với một cá nhân hoặc một doanh nghiệp có thể giới hạn ở việc trưng dụng dịch vụ. Điều đó có nghĩa là, cá nhân hoặc doanh nghiệp đó có nghĩa vụ ưu tiên cung cấp các dịch vụ hoặc thực hiện những công việc do Nhà nước yêu cầu bằng các phương tiện sẵn có của mình , đồng thời vẫn nắm giữ quyền quản lý hoạt động nghề nghiệp của mình.

….

TRA CỨU VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


[1] Người dịch: Từ dịch vụ có thể được hiểu là làm một công việc nào đó


SOURCE: Tài liệu Hội thảo ”Các văn bản thi hành Luật Đất đai” , Nhà Pháp luật Việt – Pháp, Hà Nội, ngày 20-21/4/2004

Bản dịch Nhà Pháp luật Việt – Pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d