admin@phapluatdansu.edu.vn

LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỦA CỘNG HÒA PHÁP (Luật số 91-650, ngày 09/7/1991)

Sau khi Thượng Nghị viện và Hạ nghị viện thông qua, Tổng thống nước Cộng hoà Pháp quyết định ban hành luật cải cách thủ tục thi hành án dân sự với nội dung như sau.

Điều 1

Mọi chủ nợ, có thể thực hiện biện pháp kê biên bảo tồn nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

Không được cưỡng chế thi hành án và thực hiện các biện pháp kê biên bản tồn đối với những người được miễn thi hành án.

Điều 2

Chủ nợ có lệnh thi hành án xác nhận mọi khoản nợ bằng tiền và có thể đòi được, có thể thực hiện việc cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của con nợ tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng biện pháp thi hành án.

Điều 3

Chỉ những giấy tờ sau đây mới có hiệu lực thi hành:

1. Các quyết định có hiệu lực pháp luật của các toà án tư pháp hoặc toà án hành chính;

2. Các quyết định và bản án của nước ngoài cũng như quyết định của trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Pháp bằng một quyết định không còn được kháng cáo trì hoãn thi hành;

3. Trích lục biên bản hoà giải có chữ ký của thẩm phán và đương sự;

4. Các văn bản công chứng có ghi để thi hành;

5. Quyết định của thừa phát lại trong trường hợp không thanh toán séc;

6. Quyết định của các pháp nhân theo lụât công được lụât pháp thừa nhận hay các quyết định được luật pháp công nhận có hiệu lực như một bản án.

Điều 4

Khoản nợ được tính là tiền mặt nếu nó đựơc xác định bằng tiền hay có đủ các yếu tố định giá bằng tiền.


 

TRA CỨU VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


 

SOURCE: Tài liệu Hội thảo “Dự thảo Luật Thi hành án dân sự”, Nhà Pháp luật Việt – Pháp. Hà Nội. 24-25/9/2008.

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt-Pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: