admin@phapluatdansu.edu.vn

KỸ NĂNG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Bài giảng của Chuyên gia Cộng hòa Pháp tại Lớp Đào tạo luật sư tư vấn. TP.HCM – năm 2003

Luật sư đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Luật sư không những đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người dân trước các cơ quan Nhà nước và Tòa án mà còn là một chuyên gia tư vấn pháp luật trong các giao dịch dân sự, trong việc thương lượng và giao kết hợp đồng kinh tế.

Để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, luật sư phải tôn trọng những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp do ngành luật sư của mỗi nước đặt ra. Những nguyên tắc đó ở mỗi quốc gia có thể khác nhau, song về cơ bản đều dựa trên những nền tảng chung.

I. Khuôn khổ pháp lý của hợp đồng

1. Phân biệt sự kiện pháp lý với hành vi pháp lý

Sự kiện pháp lý là một sự kiện kéo theo những hệ quả pháp lý theo quy định của pháp luật, trong khi hành vi pháp lý là sự thể hiện ý chí chủ quan của con người.

Ví dụ về sự kiện pháp lý: ông A chết, làm nảy sinh quan hệ thừa kế. Luật sư đến để tìm hiểu và xác định những người có quyền thừa kế di sản của ông A. Đó không phải là một hợp đồng mà là một sự kiện pháp lý. Sự kiện pháp lý này kéo theo một số hệ quả pháp lý.

Một ví dụ khác về sự kiện pháp lý: Anh B đang đi trên đường phố và bị một vật rơi xuống đầu. Anh B có quyền đòi bồi thường thiệt hại. Đó là một sự kiện pháp lý, chứ không phải là sự thể hiện ý chí của B.

Ngược lại, nếu trước khi chết ông A làm di chúc thì di chúc đó là một hành vi pháp lý. Tương tự như vậy, khi một người bán một món hàng thì tức là anh ta đã thực hiện hành vi bán. Đó là một hợp đồng, tức là một hành vi pháp lý.

TRA CỨU BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

 


SOURCE: Tài liệu Lớp Đào tạo luật sư tư vấn tại TP.HCM. Nhà Pháp luật Việt – Pháp, ngày 6-17/10/2003.

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt – Pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: