admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI THỎA THUẬN VI PHẠM PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TẠI CỘNG HÒA PHÁP

Điều L.420-6 Bộ luật thương mại Pháp có quy định cho phép xử lý hình sự đối với các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh. Điều luật này cũng quy định chế tài hình sự đối với các thỏa thuận trái pháp luật, trên cơ sở dẫn chiếu trực tiếp đến Điều L.420-1 của cùng Bộ luật đó.

Thế nào là một thỏa thuận trái pháp luật?

Bản thân các quy định tại Điều L.420-1 Bộ luật thương mại đã đưa ra lời đáp cho câu hỏi trên, đồng thời cũng xác định luôn mục đích của việc xử lý hình sự đối với hành vi này.

Thỏa thuận trái pháp luật là một thỏa thuận nhằm mục đích làm sai lệch quy luật cạnh tranh, cản trở cạnh tranh trên một thị trường nhất định. Đó chủ yếu là những thỏa thuận nhằm:

– Hạn chế các doanh nghiệp khác gia nhập thị trường hoặc tự do tham gia cạnh tranh;

– Cản trở việc tự do xác định giá cả theo quy luật thị trường bằng cách tạo ra sự tăng giá hoặc giảm giá một cách giả tạo;

– Hạn chế hoặc kiểm soát lượng sản xuất, thị trường tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ, đầu tư hoặc phát triển kỹ thuật;

– Phân chia thị trường hoặc nguồn cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

Để một thỏa thuận bị coi là phản cạnh tranh, cần phải hội đủ ba điều kiện:

– Có sự thống nhất cùng hành động giữa các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận;

– Quy luật cạnh tranh trên thị trường bị cản trở;

– Việc quy luật cạnh tranh bị cản trở là do sự thống nhất cùng hành động giữa các doanh nghiệp gây ra.


TRA CỨU BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


SOURCE: Tài liệu Lớp bồi dưỡng Thẩm phán. Nhà Pháp luật Việt – Pháp & Học viện Tư pháp. Hà Nội, 31/10-01/11/2005.

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt – Pháp.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d