admin@phapluatdansu.edu.vn

BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH DI CƯ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

CỤC LÃNH SỰ, BỘ NGOẠI GIAO

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày nay, di cư quốc tế đã trở thành một trong số những vấn đề lớn của thời đại. Chưa có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại di cư lại diễn ra với quy mô lớn như hiện nay. Theo ước tính của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) có gần 215 triệu người đang sống và làm việc ngoài đất nước của mình, chiếm khoảng 3,3% dân số toàn cầu. Di cư quốc tế đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Người di cư đã có nhiều đóng góp cho nền kinh tế thế giới nói chung, ngay cả trong điều kiện khủng khoảng tài chính toàn cầu. Nhận thức được vai trò của di cư, các nước ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền được làm việc và an sinh xã hội đối với bản thân người di cư và gia đình họ.

Quy luật cung – cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các điều kiện về an sinh xã hội … đã thúc đẩy các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Sự phát triển của đất nước sau 25 năm đổi mới cùng với quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đi lao động, học tập, du lịch, làm việc và cư trú ở nước ngoài. Số lượng người Việt Nam đang lao động, học tập và sinh sống ở nước ngoài hiện đã lên đến con số nhiều triệu người. Các hình thái di cư của công dân Việt Nam ngày càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng gia tăng.

Tình hình trên đòi hỏi việc xây dựng chính sách phải bắt kịp với thực tiễn và sự phát triển của đời sống di cư. Có thể coi Báo cáo tổng quan về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài là một trong những bước đi đầu tiên đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật về di cư. Với sự hợp tác của các thành viên Ban Cố vấn gồm đại diện cấp Cục, Vụ và chuyên gia đến từ các Bộ, ngành hữu quan, Báo cáo tổng quan do Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam xây dựng với sự tư vấn của Nhóm chuyên gia của Viện Khoa học xã hội Việt Nam là một nỗ lực nhằm đánh giá bức tranh di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài trong giai đoạn vừa qua.

Báo cáo tổng quan xem xét đánh giá bức tranh di cư của công dân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển của Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay. Báo cáo đã chỉ ra nhiều vấn đề của các nhóm di cư và đặc trưng nổi bật của các dòng di cư quốc tế, từ đó đưa ra các đánh giá và khuyến nghị đối với công tác quản lý di cư của Việt Nam.

TRA CỨU TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


 

SOURCE: http://duthaoonline.quochoi.vn/

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d