admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG ƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU VỀ TỘI PHẠM MẠNG

European Communities - Wikipedia Điều 1. Định nghĩa

Trong công ước này

a. “Hệ thống máy tính” là bất cứ thiết bị hoặc nhóm thiết bị có liên hệ với nhau, thực hiện quá trình xử lý dữ liệu một cách tự động theo một chương trình định sẵn.

b. “Dữ liệu máy tính” là bất cứ sự thể hiện tình tiết thực tế, thông tin hoặc khái niệm theo một hình thức tương thích với việc xử lý trong hệ thống máy tính, bao gồm chương trình phù hợp với việc làm cho hệ thống máy tính thực hiện một chức năng nhất định.

c. “Nhà cung cấp dịch vụ” có nghĩa:

– Một tổ chức (công hoặc tư) cung cấp khả năng liên lạc thông qua hệ thống máy tính cho người sử dụng dịch vụ ;

– Bất cứ tổ chức nào khác, thay mặt các tổ chức hoặc người sử dụng dịch vụ kể trên thực hiện việc xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu máy tính;

d. “Dữ liệu lưu thông” là bất cứ dữ liệu máy tính nào liên quan đến việc liên lạc qua hệ thống máy tính hoặc được tạo ra bởi hệ thống máy tính trong trường hợp hệ thống máy tính là một phần của chuỗi liên lạc, chỉ ra nguồn gốc, đích tới, lộ trình, thời gian, ngày, kích cỡ, thời hạn hoặc loại dịch vụ nền tảng của việc liên lạc.

TRA CỨU VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


SOURCE: Hội thảo Pháp ngữ khu vực “Những thách thức về mặt pháp lý của sự phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông: Thực trạng và triển vọng”. Nhà Pháp luật Việt – Pháp. Hà Nội, ngày 18-19/11/2009

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt – Pháp

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: