admin@phapluatdansu.edu.vn

BỘ QUY TẮC VỀ DỊCH VỤ CÔNG ĐỊA PHƯƠNG (CỘNG HÒA PHÁP)

Các thách thức của Bộ Quy tắc mẫu

Chính quyền địa phương các cấp và các hiệp hội của mình với tư cách là cơ quan phụ trách tổ chức tạo ra, xác định giới hạn cụ thể và triển khai các dịch vụ công thuộc thẩm quyền vì lợi ích của người dân mà họ đại diện.

Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ này và để tăng cường tính liên kết xã hội và lãnh thổ, các hội đồng có quyền quyết định, các thị trưởng và các chủ tịch liên quan phải có các lựa chọn ngắn hạn và dài hạn tương ứng : lựa chọn phương thức quản lý, lựa chọn nhà thầu, xác định chất lượng và biểu phí dịch vụ, kiểm tra dịch vụ.

Bộ quy tắc mẫu này có mục tiêu làm sáng tỏ cách thức tiến hành và đạo đức người lãnh đạo của các chủ thể nêu trên trong một bối cảnh kinh tế và một môi trường lập quy ở cấp quốc gia và cấp Châu Âu có tính khuyến khích cao.

Ngoài các yêu cầu về tính liên tục, sự bình đẳng trong việc tiếp cận và tính linh hoạt, Bộ quy tắc đặc biệt hướng tới việc xác định các nguyên tắc và mục tiêu mà chính quyền địa phương các cấp phải dựa vào để quyết định việc tạo ra và các phương thức quản lý các dịch vụ công của mình.

Sáng kiến ở quy mô quốc gia này cũng đề cao việc chính quyền địa phương các cấp thực hiện đánh giá mẫu mực các hành động của mình. Việc đánh giá này chính là đối trọng của nguyên tắc phụ trợ và nguyên tắc tự quản lý trong khuôn khổ Cộng đồng Châu Âu và Pháp.

Bộ quy tắc dành cho toàn bộ các chủ thể hay đối tác dịch vụ công : người sử dụng, khách hàng, công dân-người đóng thuế, chính quyền địa phương là cơ quan phụ trách tổ chức, người làm công ăn lương và nhà thầu.

Các mục tiêu và các hành động được khẳng định bởi những người tham gia ký Bộ quy tắc này có giá trị cam kết và quy chiếu đối với hành động của chính họ và đối với sự giúp đỡ mà họ dành cho các thành viên trong việc tổ chức và quản lý khai thác các dịch vụ công địa phương.

Những người tham gia ký kết Bộ quy tắc khuyến khích toàn bộ các chủ thể dịch vụ công địa phương triển khai thực hiện và phát huy Bộ quy tắc này theo cách thức phù hợp nhất đối với họ.

Những người tham gia ký kết Bộ quy tắc thỏa thuận về việc thành lập một Ủy ban theo dõi Bộ quy tc.

Những người tham gia ký kết Bộ quy tắc sẽ thực hiện sáng kiến thành lập một Viện dịch vụ công địa phương theo các phương thức sẽ được xác định cùng toàn bộ các đối tác liên quan.

TRA CỨU VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY


SOURCE: Hội thảo “Pháp luật về đầu tư công”, Nhà Pháp luật Việt – Pháp. Hà Nội, ngày 18-19/2/2009

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d