admin@phapluatdansu.edu.vn

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CỘNG HÒA PHÁP VỀ CHỨNG CỨ, BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Nghị định số 2001-272 ngày 30/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Pháp hướng dẫn thi hành Điều 1316-4 Bộ luật dân sự về chữ ký điện tử

Thủ tướng Chính phủ

Theo đề nghị của Bộ trưởng Tư pháp,

Căn cứ Chỉ thị số 1999/93/CE ngày 13/12/1999 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu về chữ ký điện tử,

Căn cứ các điều từ 1316 đến 1316-4 Bộ luật dân sự,

Căn cứ Điều 28 Luật sửa đổi số 90-1170 ngày 29/12/1990 về viễn thông,

Sau khi lấy ý kiến của Tham chính viện,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Theo Nghị định này,

1. “Chữ ký điện tử” là một dữ liệu có được từ việc sử dụng một phương thức đáp ứng các điều kiện quy định tại câu đầu tiên khoản 2 Điều 1316-4 Bộ luật dân sự;

2. “Chữ ký điện tử an toàn” là chữ ký điện tử đáp ứng các điều kiện sau:

– Thuộc về riêng người lập chữ ký;

– Được thiết lập bởi những phương tiện mà người lập chữ ký có thể lưu giữ và kiểm soát tuyệt đối;

– Đảm bảo giữa chữ ký và văn bản được ký một sự liên hệ mà mọi sửa đổi sau này trên văn bản đều có thể bị phát hiện.

3. “Người lập chữ ký” là mọi cá nhân, với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho một pháp nhân hoặc cá nhân khác, sử dụng một thiết bị lập chữ ký điện tử;

4. “Các dữ liệu thiết lập chữ ký điện tử” là các yếu tố thuộc về riêng người lập chữ ký như mã khoá tư, được người lập chữ ký sử dụng để thiết lập chữ ký điện tử;

5. “Thiết bị lập chữ ký điện tử” là thiết bị hoặc phần mềm dùng để ứng dụng các dữ liệu thiết lập chữ ký điện tử;

6. “Thiết bị an toàn lập chữ ký điện tử” là thiết bị lập chữ ký điện tử đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản I Điều 3;

….


TRA CỨU VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

SOURCE: NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT – PHÁP

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d