admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1997/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 22 THÁNG 06 NĂM 2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Kính gửi:

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
(Địa chỉ: 499 – Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 46/CV-CD.KCN ngày 15/6/2011 của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng, tiếp theo công văn số 4242/BLĐTBXH-LĐTL ngày 01/12/2010 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thêm như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27, Bộ luật Lao động; khoản 4 Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết.

Đối với trường hợp nêu tại công văn số 46/CV-CD.KCN nêu trên, hợp đồng lao động hết hạn vào ngày 31/5/2011 nhưng những ngày sau đó công ty vẫn tiếp tục sử dụng lao động (ngày 01, 02/6/2011) thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng lao động (31/5/2011) hai bên phải ký hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Như vậy, trường hợp công ty ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với hàng loạt người lao động vào ngày 04/6/2011 (sau 4 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết thời hạn) là không đúng với quy định của Nhà nước.

Đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có biện pháp để chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương biết và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh Bình Dương hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng với quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: