Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 76 /BXD-QLN NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA CỤC QUẢN LÝ NHÀ, BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Kính gửi:

Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Ngày 11/11/2010 Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín có văn bản số 544/CV-CSPC đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông t­ư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định này. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và quy định tại khoản 6 Điều 18 của Thông tư­ số 16/2010/TT-BXD, đối với những tr­ường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư­ mà có nhu cầu bán lại nhà ở đó cho ngư­ời khác thì phải có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở, không áp dụng hình thức chuyển nh­ượng hợp đồng mua bán nhà ở như­ đối với trư­ờng hợp chư­a nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu t­ư.

Quy định nêu trên là phù hợp với quy định tại Điều 91 của Luật Nhà ở, bởi vì tại thời điểm này bên bán đã có nhà ở và các bên đã thực hiện xong hợp đồng mua bán nhà ở (giống như­ tr­ường hợp hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng xong nhà ở riêng lẻ theo giấy phép xây dựng, như­ng chủ nhà chư­a có giấy tờ chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở), nên chủ nhà muốn bán nhà này thì phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về nhà ở, không thể thực hiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở khi các bên đã thực hiện xong hợp đồng này. Mặt khác, tại thời điểm này chủ đầu tư đã gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở đứng tên người mua nhà ở cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, do đó nếu bên có nhà ở thực hiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong khi cơ quan có thẩm quyền đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận về sở hữu cho họ sẽ tạo ra nhiều thủ tục phức tạp cho việc sang tên chủ sở hữu nhà ở và không đúng với quy định về mua bán nhà ở hiện nay.

Tại Điều 16 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP đã quy định: chủ đầu t­ư phải có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho ng­ười mua; đồng thời tại Điều 13 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở lần đầu trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Như­ vậy, cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho ng­ười mua nhà ở trong thời hạn quy định và chủ đầu tư phải có trách nhiệm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở cho người mua theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, đề nghị Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín căn cứ vào quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông t­ư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng để thực hiện./.

TL. bộ trưởng

Cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản

Đã ký

Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: