admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2813/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ TẠM GIỮ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ TRỢ CẤP THÔI VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 889/LĐTBXH-LĐTLBHXN ngày19/7/2010 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc người sử dụng lao động tạm giữ tiền lương, tiền thưởng và trợ cấp thôi việc của người lao động trong thời gian hai bên đang tranh chấp về bồi thường chi phí đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Do vậy, nếu trường hợp người lao động của công ty Hyndai-Vinashin xin đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động, bao gồm: tiền lương, tiền thưởng và trợ cấp thôi việc (nếu có).

Việc giải quyết tranh chấp về bồi thường chi phí đào tạo sẽ căn cứ trên phán xét của Tòa án để xem xét, giải quyết.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa căn cứ vào hợp đồng lao động, quy trình chấm dứt hợp đồng lao động và quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung nêu trên để hướng dẫn công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

One Response

  1. Hiện nay có quy định nào về tạm giữ lương của người lao động không reply hộ mình nhé???

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: