admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2570/LĐTBXH-BHXH NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN CHẾ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ VIỆC TRƯỚC NĂM 1995

Kính gửi:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phúc đáp công văn số 324/SLĐTBXH-CSATLĐ ngày 23/02/2010 và công văn số 785/SLĐTBXH-CSATLĐ ngày 20/4/2010 của quý Sở về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người nghỉ việc trước năm 1995, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Người lao động có thời gian công tác liên tục trong khu vực nhà nước, nghỉ việc đúng pháp luật trước năm 1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc thì thời gian công tác liên tục được xem xét để tính là thời gian công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời gian công tác nói chung không được tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

2. Theo quy định tại khoản 12 Mục II Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ thì người lao động có thời gian công tác trong khu vực nhà nước mà tự ý bỏ việc thì thời gian công tác trước đó không được tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

3. Việc xác định thời gian công tác để tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong khu vực nhà nước đã nghỉ việc trước năm 1995 phải căn cứ vào hồ sơ gốc. Trường hợp không còn hồ sơ gốc thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 9 Mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Căn cứ vào đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Bộ, ngành chủ quản và hồ sơ gốc liên quan đến quá trình công tác của người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: