admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2364/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Kính gửi:

Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
(Địa chỉ: 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)
 

Trả lời công văn số 335/TH-IMI ngày 29/06/2010 của quý Viện về việc hướng dẫn thời gian và nguồn chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định trường hợp người lao động làm việc cho các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước do chuyển công tác trước ngày 01/01/1995 nhưng chưa được nhận trợ cấp thôi việc thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty nhà nước cuối cùng (nơi người lao động đã chuyển công tác đến trước ngày 01/01/1995) có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động, kể cả phần trợ cấp thôi việc thuộc trách nhiệm chi trả của công ty, đơn vị thuộc khu vực nhà nước mà người lao động đã làm việc trước khi chuyển công tác trước ngày 01/01/1995, sau đó gửi thông báo để yêu cầu hoàn trả số tiền đã được chi trả hộ, nếu đơn vị cũ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả.

Như vậy, đối với người lao động có thời gian công tác tại lực lượng vũ trang chuyển đến công ty nhà nước trước ngày 01/01/1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc, chuyển ngành, xuất ngũ, phục viên…, nếu thôi việc thì thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang được tính là thời gian làm việc trong khu vực nhà nước để tính trợ cấp thôi việc theo quy định của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP và Thông tư số 21/TT-BLĐTBXH nêu trên; đối với người đi hợp tác lao động ở nước ngoài về nước chuyển đến công ty nhà nước ngày 01/01/1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc trong thời gian đi hợp tác lao động ở nước ngoài, nếu thôi việc thì thời gian công tác ở nước ngoài được tính là thời gian công tác của người lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hoặc chế độ thôi việc theo quy định tại Thông tư số 11/LĐTBXH-TT ngày 04/11/1991 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước hoặc Thông tư liên tịch bộ số 12-TT/LB ngày 03/8/1992 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước tùy thuộc vào thời điểm người lao động về nước; thời gian đi học nghề được thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên.

2. Về trình tự, thủ tục việc hoàn trả phần kinh phí trợ cấp thôi việc từ nguồn ngân sách nhà nước, đề nghị quý Viện liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Viện biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Chu Hoàng Anh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: