admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2253/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Kính gửi:

Công ty Cổ phần In Diên Hồng
(Địa chỉ: 187D, Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Trả lời Công văn số 97/CV-DH ngày 20/6/2010 của quý Công ty về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

2. Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ quy định đối với trường hợp người lao động làm việc ở nhiều công ty nhà nước chuyển công tác trước ngày 01/01/1995, trợ cấp thôi việc được tính theo thời gian làm việc ở từng doanh nghiệp, công ty nhà nước cuối cùng có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động, kể cả phn trợ cấp thôi việc thuộc trách nhiệm chi trả của công ty nhà nước mà người lao động đã làm việc trước khi chuyển công tác trước ngày 01/01/1995, sau đó gửi thông báo để yêu cầu hoàn trả số tiền đã được chi trả hộ.

Như vậy, trường hợp Bà Phan Thị Như làm việc ở Công ty In Nghệ An đến tháng 01/2005 chuyển về làm việc tại Công ty Cổ phần In Diên Hồng từ tháng 02/2005 (sau ngày 01/01/1995), không thuộc đối tượng vận dụng quy định nêu trên. Việc thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho bà Như khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty In Nghệ An là trách nhiệm của Công ty In Nghệ An. Theo trình bày của Công ty tại công văn số 97/CV-DH nói trên thì Công ty đã trả hộ khoản trợ cấp thôi việc cho thời gian bà Như làm việc tại Công ty In Nghệ An, vì vậy, đề nghị Công ty làm việc cụ thể với Công ty In Nghệ An và bà Như để giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trả lời để Công ty biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: