admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 32/BXD-QLN NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VẤN ĐỀ LIẾN QUAN ĐẾN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 114/CV- ĐHKT ngày 10/5/2010 của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề liên quan đến sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật số 34/2009/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai thì đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài có gốc Việt Nam (như trường hợp của ông Phan Văn Trường) nếu về Việt Nam làm chuyên gia thì thuộc diện được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn quy định nêu trên theo hướng: trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có gốc Việt Nam, đang tham gia giảng dạy tại trường đại học của Việt Nam mà có nhu cầu mua nhà ở tại Việt Nam thì phải có các giấy tờ chứng minh về đối tượng (gồm Hộ chiếu, Giấy chứng nhận có gốc Việt Nam do cơ quan ngoại giao của Việt Nam cấp, Hợp đồng giảng dạy ký với trường đại học, Giấy xác nhận của Trường Đại học về việc đang giảng dạy tại trường và Giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên của cơ quan Công an Việt Nam).

Như vậy, Bộ Xây dựng không có thẩm quyền xác nhận trường hợp của ông Phan Văn Trường như đề nghị của Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Đề nghị Trường Đại học Kiến trúc thông báo cho ông Trường liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: