admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1489/LĐTBXH-LĐTL CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG DÔI DƯ

Kính gửi:

Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam
(Số 2 Lê Lợi – Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 315/CV-OSC ngày 18/4/2010 của Công ty về chế độ lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ thì doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa nhưng chưa triển khai thực hiện cổ phần hóa hoặc đang thực hiện theo trình tự, thủ tục chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng dự kiến đến ngày 01/7/2010 chưa có quyết định xác định giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền thì khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không phải lập phương án và thực hiện xử lý tài sản, tài chính, sắp xếp lại lao động, sử dụng đất. Theo đó, đề nghị Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam trao đổi với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định rõ hình thức sắp xếp, chuyển đổi cụ thể công ty theo quy định để trên cơ sở đó xem xét, xác định việc áp dụng chế độ giải quyết lao động dôi dư cho phù hợp.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại văn bản số 4665/VPCP-ĐMDN ngày 09/7/2009 của Văn phòng Chính phủ và chương trình xây dựng văn bản của Chính phủ năm 2010, hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu thực hiện sắp xếp lại, thay thế cho Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ sẽ hết hiệu lực sau ngày 30/6/2010. Theo đó, chế độ lao động dôi dư sẽ được tiếp thực hiện sau ngày 30/6/2010 khi Chính phủ ban hành Nghị định trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: