admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1271/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THÔI VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
(Số 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 56/CV-CT ngày 12/04/2010 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và khoản 2, Điều 41, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc theo pháp luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, đối với người lao động trong Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật (chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36, Điều 37, các điểm a, c, d và đ khoản 1, Điều 38 Bộ luật Lao động) thì được trả trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật Lao động. Tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc là tiền lương thỏa thuận và ghi trong hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

One Response

  1. ủa, Nhưng theo NGHỊ ĐỊNH 127/2008/NĐ-CP
    QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ
    BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP thì nếu đã đóng BHTN thì không phải trả tiền phụ cấp nghỉ việc mà ?

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: