admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 642/ BXD-QLN NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC GÓP VỐN LIÊN DOANH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric – Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp – Bộ Công thương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 54 CV/CR-TGĐ ngày 19/3/2010 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric trực thuộc Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp, Bộ Công thương về việc góp vốn liên doanh liên quan đến tài sản trên đất. Vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric chỉ được thực hiện việc đưa tài sản trên đất là văn phòng làm việc tại 17 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào góp vốn liên doanh với Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương khi được Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp, Bộ Công thương đồng ý theo quy định của pháp luật.

2. Việc Công ty đưa tài sản trên đất vào góp vốn liên doanh phải trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng Công ty theo Quyết định 09/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định 09/QĐ-TTg.

3. Khi đưa tài sản trên đất vào góp vốn liên doanh, tài sản phải được đánh giá lại giá trị theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty biết và thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: