Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CÔNG VĂN SỐ 629/BXD-HĐXD NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ GÓP Ý DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢNCHUANG’S AAA

Advertisements

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1637/SKHĐT-ĐKĐT ngày 11/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý dự án thành lập Công ty TNHH bất động sản Chuang’s AAA. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo văn bản số 6425/UBND-ĐTMT ngày 07/12/2009 thì UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho liên doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Huyền Duy và Công ty Ladona Limited đầu tư dự án khu nhà ở cao tầng tại khu đất thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở văn bản này, liên doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Huyền Duy và Công ty Ladona Limited đăng ký thành lập Công ty TNHH bất động sản Chuang’s AAA để đầu tư xây dựng khu căn hộ cao tầng kết hợp thương mại (Dự án Green View Garden) tại Khu 6, đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để quản lý, kinh doanh bán và cho thuê thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Kinh doanh Bất động sản.

2. Căn cứ văn bản số 6425/UBND-ĐTMT ngày 07/12/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh thì Dự án “Green View Garden” chưa lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Do vậy sau khi được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị chủ đầu tư liên hệ với UBND quận Thủ Đức, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình phê duyệt theo quy định, trên cơ sở đó lập, trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở.

3. Căn cứ hồ sơ cho thấy Nhà đầu tư tự cam kết góp vốn điều lệ là 9.135.000 USD chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư của dự án (55.000.000 USD) đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản. Trình tự, thủ tục xem xét năng lực tài chính của Nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm 2.1. mục 2 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

Các tài liệu pháp lý bên phía nước ngoài đã được hợp pháp hoá lãnh sự, được dịch và công chứng theo quy định.

4. Các nội dung cần lưu ý:

– Theo văn bản số 6425/UBND-ĐTMT ngày 07/12/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh thì liên doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Huyền Duy và Công ty Ladona Limited có trách nhiệm thực hiện hoàn tất thỏa thuận bồi thường khu đất dự án với các hộ dân; liên hệ với UBND quận Thủ Đức để đăng ký dự án vào kế hoạch sử dụng đất của quận. Nhưng Hồ sơ không có phương án thỏa thuận bồi thường được phê duyệt, đề nghị bổ sung phương án bồi thường khu đất trước khi triển khai dự án.

– Đây là dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thương mại, nhà ở có kinh doanh nên sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, ngoài những giải trình về nội dung kinh doanh, khi lập dự án chủ đầu tư cần lưu ý an toàn phòng cháy chữa cháy, phương án quản lý và trách nhiệm của chủ đầu tư trong và sau khi hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

– Để đảm bảo tiến độ, mục tiêu đầu tư của dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện đầu tư và giám sát quá trình triển khai đầu tư đảm bảo đúng cam kết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

Exit mobile version