admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 24/BXD-QLN NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN QUI ĐỊNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 1585/SKHĐT-ĐKĐT ngày 10/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn quy định quản lý sử dụng căn hộ nhà chung cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 10/02/2010, Bộ Xây dựng có Công văn số 241/BXD-QLN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra, thống kê việc sử dụng căn hộ làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng tại các nhà chung cư (kể cả nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp trong đó có căn hộ) trên địa bàn, từ đó đề xuất lộ trình, phương án giải quyết phù hợp và báo cáo Bộ Xây dựng.

Trường hợp sử dụng căn hộ làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán hàng hoặc làm kho tàng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong nhà chung cư là không đảm bảo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối với việc sử dụng căn hộ làm văn phòng tại nhà chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt, chỉ giải quyết đối với trường hợp trước khi có văn bản số 2544/BXD-QLN ngày 19/11/2009 của Bộ Xây dựng, đã sử dụng căn hộ làm văn phòng mà văn phòng đó thường xuyên có ít hơn 10 người (không kể khách đến giao dịch) và chỉ phục vụ mục đích giao dịch nhỏ lẻ thì chủ sở hữu được phép tiếp tục sử dụng hoặc tiếp tục cho thuê căn hộ làm văn phòng cho đến khi Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng căn hộ nhà chung cư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: