admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 528/BXD-HĐXD NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ GÓP Ý KIẾN CHO DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT DÂN DỤNG DAESIN VIỆT NAM

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1270/SKHĐT-ĐKĐT ngày 25/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và kỹ thuật dân dụng Daesin Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công xây dựng nhà ở, công trình đường bộ thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Do đây là loại hình dịch vụ kinh doanh, vì vậy thời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.

Căn cứ hồ sơ cho thấy Nhà đầu tư là Công ty Daesin Civil Engineering & Construction được thành lập theo pháp luật Hàn Quốc có chức năng kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động xin thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam; Các văn bản pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.

2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

3. Vấn đề cần lưu ý: Căn cứ hồ sơ cho thấy mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam không thống nhất với lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh đăng ký tại Bản đăng ký kinh doanh. Đề nghị Nhà đầu tư điều chỉnh cho thống nhất các nội dung này trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: