admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 478/BXD-QLN NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
– Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 827/TTg-KTN cho phép các địa phương tiếp tục thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đến hết năm 2010 và giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách mới để áp dụng sau khi chấm dứt chính sách bán nhà này. Ngày 7/7/2008, Bộ Xây dựng cũng đã có công văn số 1320/BXD-QLN hướng dẫn và đôn đốc các địa phương về vấn đề này.

Để đảm bảo việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để có cơ sở tổng hợp, đề xuất chính sách quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sau khi kết thúc việc bán nhà, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP trên địa bàn; đối với những nhà ở không thuộc diện được bán và nhà ở thuộc diện được bán nhưng người thuê không có nhu cầu mua thì thực hiện rà soát, thống kê và lên kế hoạch quản lý theo quy định hiện hành trong khi chờ Chính phủ ban hành chính sách mới.

2. Tổ chức tuyên truyền và thông báo công khai, rộng rãi để người dân biết rõ chủ trương của Chính phủ chỉ thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đến hết năm 2010.

3. Tổng hợp và báo cáo về Bộ Xây dựng kết quả thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP (số nhà đã bán, số nhà còn lại) và đề xuất chính sách quản lý đối với những nhà ở còn lại này.

Trên đây là một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP, đề nghị UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kịp thời số liệu kết quả bán nhà ở để Bộ Xây dựng có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: